Tạm ngưng bán Đầu Thành Thư và Đầu Thành Biểu

23-04-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Để hỗ trợ cho giải đấu Bang Hội Tinh Anh 9 được diễn ra thuận lợi, Bổn Trang xin thông báo về việc tạm ngừng bán 02 vật phẩm Đầu Thành Thư và Đầu Thành Biểu. Thông tin cụ thể như sau:

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm 2

Đầu Thành Thư

(Giá bán: 400 Xu)

Võ Lâm 2

Đầu Thành Biểu

(Giá bán: 800 Xu)

  • Thời gian ngừng bán: Sau bảo trì ngày 24/04/2013.
  • Thời gian bán trở lại: Sau bảo trì ngày 06/05/2013.

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa kịp thời nắm thông tin. Thân chúc quý đồng đạo sớm hoàn thành đại nghiệp, lưu danh thiên hạ.