Tạm ngưng nạp ZingXu qua SMS đối với thuê bao VinaPhone

18-08-2011

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm mục đích nâng cấp dịch vụ nạp ZingXu qua tin nhắn SMS, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì để nâng cấp hệ thống vào sáng ngày 19/08/2011, do đó việc nạp ZingXu qua tin nhắn của các thuê bao VinaPhone sẽ bị gián đoạn. Cụ thể như sau:

Từ 01h00 đến 02h00 ngày 19/08/2011

Không thể nạp ZingXu qua tin nhắn SMS của mạng VinaPhone

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Cú pháp nạp ngay ZingXu qua SMS

Sau thời gian nâng cấp hệ thống này, đồng đạo sẽ lại có thể thông qua tin nhắn SMS của mạng VinaPhone để nạp ZingXu như bình thường.

Xin lưu ý: Trong thời gian nói trên, việc nạp ZingXu qua các nhà mạng khác vẫn hoạt đồng bình thường.

Nay thông báo đến quý nhân sĩ gần xa.