Tăng giới hạn sử dụng Tranh khi tham gia Mỹ Nhân Họa Đồ

06-11-2013

T
hân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Để những niềm vui và phần quà hấp dẫn tiếp tục được gửi đến nhân sĩ thông qua sự kiện Mỹ Nhân Họa Đồ, kể từ sau bảo trì ngày 07/11/2013, giới hạn sử dụng Tranh Gối, Tranh Đồng HồTranh Thư Pháp sẽ được mở rộng từ 2.000 lên 4.000 vật phẩm/mỗi loại/nhân vật. Cụ thể như sau:

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tranh Gối
 • Giới hạn sử dụng 03 loại Tranh được gia tăng từ 2.000 lên 4.000 vật phẩm/mỗi loại/nhân vật (sau khi nhận phần thưởng sử dụng 2.000 vật phẩm của mỗi loại).
 • Khi sử dụng tối đa 4.000 Tranh Gối, nhân sĩ được chọn 1 trong 2 phần thưởng sau:
  • 1 Chuyển Sinh Đơn (hạn sử dụng 60 ngày).
  • 600.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Khi sử dụng tối đa 4.000 Tranh Đông Hồ, nhân sĩ được chọn 1 trong 2 phần thưởng sau:
  • 1 Chuyển Sinh Đơn (hạn sử dụng 60 ngày).
  • 600.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Khi sử dụng tối đa 4.000 Tranh Thư Pháp, nhân sĩ được chọn 1 trong 2 phần thưởng sau:
  • 1 Chuyển Sinh Đơn (hạn sử dụng 60 ngày).
  • 600.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Lưu ý: Mỗi phần thưởng chỉ được nhận 1 lần trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tranh Đông Hồ

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tranh Thư Pháp

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ gần xa kịp thời nắm rõ thông tin. Thân chúc quý nhân sĩ sẽ nhận được nhiều phần thưởng và niềm vui từ sự kiện Mỹ Nhân Họa Đồ.