Tăng kinh nghiệm sử dụng Nhân Sâm Vạn Năm

14-05-2019

Quý nhân sĩ thân mến,

Bản cập nhập ngày 14/05 sẽ mang tới vô vàn những phần thưởng và thay đổi hấp dẫn, một trong số đó chính là Tăng phần thưởng kinh nghiệm cho Nhân Sâm Vạn Năm, cơ hội để các hảo hữu gia tăng sức mạnh của mình.

  • Thời gian cập nhật: 14/05/2019.
  • Nội dung: Tăng phần thưởng Kinh nghiệm và số lần sử dụng Nhân Sâm Vạn Năm trong 1 ngày

Võ Lâm 2

Tăng phần thưởng kinh nghiệm và số lần sử dụng Nhân Sâm Vạn Năm trong 1 ngày như sau:

  • Tăng kinh nghiệm sử dụng 1 Nhân Sâm Vạn Năm từ 5.000.000 EXP lên 8.000.000 EXP.
  • Tăng số lần sử dụng Nhân Sân Vạn Năm từ 200 cái/1 tháng thành 200 cái/1 ngày.
  • Như vậy 1 nhân vật có thể nhận được: 1.600.000.000 EXP/1 ngày.
  • Như vậy 1 nhân vật có thể nhận được: 48.000.000.000 EXP/ tháng.

Nguồn gốc Nhân Sâm Vạn Năm:

  • Khi tham gia phó bản: Lương Sơn Bạc, Địa Huyền Cung, Vạn Kiếm Trũng nhân vật sẽ nhận được nhiều Nhân Sâm Vạn Năm cho cả ải thu phí và miễn phí