Tăng Phần Thưởng khủng: Nữ Oa và Ngôi Sao May Mắn

18-04-2019

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến

Từ ngày 19/04/2019, Võ Lâm Truyền Kỳ II cập nhật khủng tăng phần thưởng Nữ Oa Bảo Hạp và Ngôi Sao May Mắn. Sử dụng mỗi ngày nhân vật có thể nhận được hàng tỷ điểm kinh nghiệm, hàng chục ngàn công trạng, hàng chục ngàn chân khí, vàng, danh vọng, sư môn, Quân Công Huy Hoàng..... cùng nhiều phần thưởng quý giá khác.

Thời gian cập nhật

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 19/04/2019.
 • Điều kiện sử dụng vật phẩm:
  • Nữ Oa Bảo Hạp: Nhân vật cấp 73 trở lên.
  • Ngôi Sao May Mắn: Nhân vật cấp 10 trở lên.

Ngôi Sao May Mắn

Nguồn gốc: Ngự Các (Lạc Viên - Trang 2)

Giá bán: 21 Xu

Võ Lâm 2

Mỗi ngày nhân vật được dùng tối đa 16 Ngôi Sao May Mắn.

Tổng phần thưởng khi sử dụng 16 Ngôi Sao May Mắn trong ngày lên đến:

 • 1.500.000.000 kinh nghiệm.
 • 32.000 điểm công trạng.
 • 13.000 điểm Chân Khí.
 • Và nhiều phần thưởng hấp dẫn khác khi sử dụng đủ 16 ngôi sao may mắn. Chi tiết xem bên dưới.

Sử dụng 01 Ngôi Sao May Mắn sẽ nhận được:

 • 500 điểm Chân Khí.
 • 2.000 điểm công trạng.
 • Và điểm kinh nghiệm tương ứng với lần sử dụng Ngôi Sao May Mắn như bảng dưới.
Số lần sử dụng
Ngôi Sao May Mắn
Thời điểmĐiểm kinh nghiệm nhận được
Lần 1, 2, 3, 4, 5, 6Giây thứ 1516.000.000
Giây thứ 3016.000.000
Giây thứ 4516.000.000
Giây thứ 6016.000.000
Lần 7, 8, 9, 10, 11, 12Giây thứ 1517.000.000
Giây thứ 3017.000.000
Giây thứ 4517.000.000
Giây thứ 6017.000.000
Lần 13, 14, 15Giây thứ 1520.000.000
Giây thứ 3020.000.000
Giây thứ 4520.000.000
Giây thứ 6020.000.000
Lần 16Giây thứ 1540.000.000
Giây thứ 3040.000.000
Giây thứ 4540.000.000
Giây thứ 6040.000.000

Phần thưởng sử dụng Ngôi Sao May Mắn thứ 16 trong ngày:

 • 5.000 điểm Chân Khí.
 • 308.000.000 kinh nghiệm.
 • 60 phút Bạch Cầu Hoàn.
 • 60 phút Tam Thanh Hoàn.
 • 60 phút Lục Thần Hoàn.
 • 60 phút Tụ Linh Hoàn.
 • 32 vàng.
 • 75 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành.
 • 30 điểm Linh Lực Bạn Đồng Hành.
 • 500 điểm danh vọng.
 • 500 điểm sư môn.
 • Ngẫu nhiên 1 Quân Công Chương, Quân Công Đại hoặc Quân Công Huy Hoàng (có thể giao dịch, hạn sử dụng 15 ngày)

Lưu ý: Mỗi ngày nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 16 ngôi sao may mắn.

Nữ Oa Bảo Hạp

Nguồn gốc: Ngự Các (Lạc Viên - Trang 2)

Giá bán: 2 Xu.

Võ Lâm 2

Mỗi ngày nhân vật chỉ được dùng tối đa 100 Nữ Oa Bảo Hạp.

Tổng phần thưởng khi sử dụng 100 Nữ Oa Bảo Hạp trong ngày lên đến:

 • 900.000.000 kinh nghiệm.
 • 20.000 điểm công trạng.
 • 8.000 điểm Chân Khí.
 • Và nhiều phần thưởng hấp dẫn khác khi sử dụng đủ 100 Nữ Oa Bảo Hạp. Chi tiết xem bên dưới.

Phần thưởng sử dụng 01 Nữ Oa Bảo Hạp:

 • 7.000.000 kinh nghiệm.
 • 50 điểm Chân Khí.
 • 200 điểm công trạng.

Phần thưởng sử dụng Nữ Oa Bảo Hạp thứ 100:

 • 3.000 điểm Chân Khí.
 • 200.000.000 kinh nghiệm.
 • 60 phút Bạch Cầu Hoàn.
 • 60 phút Tam Thanh Hoàn.
 • 60 phút Lục Thần Hoàn.
 • 60 phút Tụ Linh Hoàn.
 • 16 vàng.
 • 50 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành.
 • 20 điểm Linh Lực Bạn Đồng Hành.
 • 350 điểm danh vọng.
 • 350 sư môn.
 • Ngẫu nhiên 1 Quân Công Chương, Quân Công Đại hoặc Quân Công Huy Hoàng (có thể giao dịch, hạn sử dụng 15 ngày)

Lưu ý: Mỗi ngày nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 100 Nữ Oa Bảo Hạp

Nay xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Nếu có thắc mắc, quý nhân sĩ có thể gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.