Thái Nhất Xuất Thế - Hào Kiệt Lôi Tranh

08-07-2014

Từ khi Kiếm Ma Giang Biệt Hạc bị Thiên Sư diệt trừ, thiên hạ yên bình chưa bao lâu thì một nhân vật thần bí mang tên Gia Luật Phi Hồng xuất hiện. Y tự phụ võ công cao cường, hành tung bất định, diệt sát anh hùng hào kiệt khắp nơi khiến thiên hạ căm phẫn.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lúc bấy giờ, võ lâm trung nguyên có lời đồn rằng: "Gia Luật Phi Hồng đã tìm được Thái Nhất Tháp trong truyền thuyết, kế thừa tuyệt thế thần binh và tinh hoa võ học bên trong bảo tháp. Nếu để ác ma tung hoành sẽ trở thành mối đại họa cho giang hồ".

Tình thế nguy cấp, Đại Hội Võ Lâm được tổ chức để thế thiên hành đạo. Vô số cao thủ cửu đại môn phái đồng tâm hiệp lực tiến vào Phạn Thiên Lâm - nơi được cho là ẩn giấu huyền cơ của Thái Nhất Tháp - tìm cách tiêu diệt Gia Luật Phi Hồng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Giữa thâm sơn cùng cốc, Gia Luật Phi Hồng đứng trên đỉnh Thái Nhất Tháp, hắc y tung bay như sát thần giáng thế, đưa ánh mắt sắc lạnh quét ngang thiên địa khiến người người kinh hãi.

"Các ngươi muốn tiêu diệt ta? Muốn đoạt được truyền thừa võ học bên trong Thái Nhất Tháp? Nếu các ngươi có bản lĩnh tìm đến đây thì cũng không cần phải trở về nữa..."

Giọng nói trầm thấp như chấn nhiếp nhân tâm, Gia Luật Phi Hồng thi triển vô số tuyệt kỹ, đại chiến kinh thiên động địa cùng võ lâm quần hùng mà không rơi vào thế hạ phong...

Thái Nhất Tháp thần bí bất ngờ lộ diện.

Gia Luật Phi Hồng khuấy động giang hồ.

Phong vân tụ hội, hào kiệt tranh đua.

Anh hùng nào sẽ bình ổn cục diện này?

Câu trả lời sẽ có tại Võ Lâm Truyền Kỳ II - Hào Kiệt Lôi Tranh - Tháng 07/2014