Thành Long: Mở rộng hoạt động Truy Công Lãnh Thưởng

08-03-2012

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quý đồng đạo có cơ hội sở hữu những vật phẩm khủng cũng như nâng cấp hệ thống để cập nhật các tính năng mới tại máy chủ Thành Long, Bổn Trang xin thông báo như sau:

  • Mở rộng thời gian của hoạt động Truy Công Lãnh Thưởng đến 24h00 ngày 31/03/2012.
  • Thay đổi lịch trình chuyển server và chuyển đổi Quốc Tịch:
Thời gian Ghi chú
Thời gian cụ thể sẽ được Bổn Trang cập nhật sau tại trang chủ VLTK II
  • Bắt đầu đăng ký chuyển server từ các máy chủ khác vào máy chủ Thành Long.
  • Bắt đầu đăng ký chuyển server từ máy chủ Thành Long đến các máy chủ khác.
  • Có thể chuyển đổi Quốc Tịch.
  • Chuyển đợt đầu tiên các nhân vật từ máy chủ khác vào máy chủ Thành Long và ngược lại.

Những thông tin mới nhất về việc hỗ trợ nhân sĩ Thành Long sẽ được Bổn Trang thông báo tại trang chủ VLTK II ở những bản tin tiếp theo, thân mời quý đồng đạo đón theo dõi.