Thành Long: Thông báo về việc nhận thưởng

03-02-2012

Thành Long là vùng đất mới hiện đang nhận được nhiều quan tâm của đồng đạo võ lâm bởi phần thưởng Truy Công Lãnh Thưởng ở đây thực sự rất hữu ích trong việc góp phần làm nên danh tiếng của đồng đạo trong giang hồ. Liên quan đến phần thưởng, Bổn Trang cũng xin lưu ý đến đồng đạo như sau:

  • Hoạt động tham gia và nhận thưởng Truy Công Lãnh Thưởng vẫn diễn ra bình thường.
  • Nhân vật Top Chuyển Sinh 2 và Chuyển Sinh 3 vẫn nhận thưởng thông qua NPC Thành Long.
  • Riêng đối với nhân vật Top Chuyển Sinh 1 sẽ được Bổn Trang trực tiếp trao thưởng sau khi công bố danh sách tại website.
  • Xin lưu ý: Đối với các bộ Thiên Chi Viêm Đế đã nhận do bị lỗi ở Thành Long sẽ được Bổn Trang xóa hoàn toàn.

Võ Lâm II

Nay Bổn Trang xin thông báo đến đông đảo nhân sĩ võ lâm.