Thay đổi một số kỹ năng môn phái

13-01-2012

Để chuẩn bị mở rộng hệ thống Đả thông kinh mạch, Bổn Trang có những thông báo như sau:

  • Tiến hành mở rộng giới hạn điểm tiềm năng của tất cả các nhân vật và điều chỉnh cân bằng 1 số kỹ năng của các môn phái. .
  • Mở rộng rương chứa đồ cho một số nhân vật (rương thứ 5).
  • Các môn phái có thay đổi về hệ thống kỹ năng:
Môn pháiHệ pháiKỹ năng
Thiếu LâmThiếu Lâm Thiền TăngThiếu Lâm Thiền Viên Công
Nga MyNga My Phật GiaLiên Hoa Tâm Kinh
Lưu Thủy Quyết
Phật Quang Chiến Khí
Phật Âm Chiến Ý
Bất Diệt
Nga My Tục GiaNguyệt Thực Khúc
Dương Quang Tam Điệp
Tĩnh Dạ Tư
Ô Dạ Đề
Cái BangCái Bang Tịnh YThiên Cân Hạp
Cái Bang Ô YNê Thu Công
Bá Vương Tạ Giáp
Võ ĐangVõ Đang Đạo GiaVõ Đang Kiếm Khinh
Triền Mộng Kiếm Ý
Lạc Sương Kiếm Ý
Ngũ ĐộcNgũ Độc Cổ SưThi Cổ
Yêu Cổ
Ngũ Độc Tà HiệpThôi Thi Tà Khí
Vạn Độc Tâm Pháp
Dương GiaDương Gia Thương KỵDương Gia Chiến Định Quyết
Dương Gia Anh Hùng Khí
Dương Gia Ngự Mã Thuật
Dương Gia Cung KỵDương Gia Triền Vân Tiễn

Nay xin thông báo để đồng đạo gần xa được biết.