Thay đổi thời gian cập nhật tính năng Tài Nguyên Chiến

15-03-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Theo đúng lịch trình thì hôm nay - 15/03/2013, Tài Nguyên Chiến sẽ ra mắt bản cập nhật mới với một số điều chỉnh. Tuy nhiên, vì lý do kỹ thuật nên việc thay đổi kể trên chưa thể ra mắt đúng hẹn. Bổn Trang xin chân thành cáo lỗi đến đồng đạo võ lâm.

Hiện nay, tính năng Tài Nguyên Chiến vẫn hoạt động bình thường với các nội dung cũ. Thời gian cập nhật mới sẽ được Bổn Trang thông báo sau đến quý đồng đạo ngay khi lỗi kỹ thuật được sửa chữa hoàn tất.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay kính báo đến toàn thể quý đồng đạo, Bổn Trang rất mong nhận được sự thông cảm của đồng đạo về sự bất tiện này.