Thay đổi thời gian Chiến Trường Liên Server

21-02-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Bắt đầu từ ngày 21/02/2014, Chiến Trường Liên Server sẽ diễn ra vào 2 mốc thời gian trong ngày: 16h30 và 21h30. Giới hạn tối đa mỗi phe sẽ ở mức 120 nhân vật/phe.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc nhân sĩ ngày mới tốt lành và nhiều may mắn.