Thay đổi thời gian gộp máy chủ

09-08-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Theo đúng lịch trình, việc gộp máy chủ sẽ được tiến hành vào ngày 09/08/2012 tới đây, tuy nhiên, nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống cũng như đảm bảo tính ổn định xuyên suốt trong quá trình thực hiện, Bổn Trang quyết định dời thời gian gộp máy chủ. Theo đó, những thông tin về việc gộp máy chủ sẽ được Bổn Trang sớm thông báo đến quý đồng đạo.

Võ Lâm II

Bổn Trang xin chân thành cáo lỗi đến toàn thể đồng đạo võ lâm vì sự thay đổi nói trên. Nay xin thông báo đến đồng đạo gần xa kịp thời nắm thông tin.