Thêm cách kích hoạt kinh mạch Võ Hoàng & Võ Tôn

16-04-2018

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm giúp con đường chinh phục giang hồ của quý cao thủ thêm phần thuận lợi và hấp dẫn hơn, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ điều chỉnh việc kích hoạt cảnh giới kinh mạch Võ Tônthêm mới cách kích hoạt cảnh giới Võ Hoàng. Thông tin chi tiết như sau:

 • Thời gian bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 13/04/2018.
 • NPC thao tác: Bắc Đẩu Lão Nhân (Tuyền Châu - 181/183)

 • Tổng quan nội dung cập nhật:
  • Thay đổi NPC kích hoạt Võ Tôn, Võ Hoàng thành Bắc Đẩu Lão Nhân.
  • Nhân vật chỉ cần Chuyển Sinh 6 cấp 90 trở lên là có thể tham gia kích hoạt cảnh giới kinh mạch Võ Tôn, Võ Hoàng.
  • Điều kiện kích hoạt chi tiết xem bên dưới.

Điều chỉnh kích hoạt Võ Tôn

Điều chỉnh điều kiện kích hoạt cảnh giới kinh mạch Võ Tôn:

 • Nhân vật đạt Chuyển Sinh 6 cấp 90 trở lên.
 • Nhân vật đã kích hoạt cảnh giới Võ Vương.
 • Tiêu hao 3 Đại Ngân Phiếu.

Sau khi thỏa các điều kiện trên và kích hoạt thành công người chơi sẽ nhận được danh hiệu Võ Tôn.

Mở kích hoạt Võ Hoàng

Thêm dòng chọn kích hoạt Võ Hoàng tại Bắc Đẩu Lão Nhân.

Điều kiện kích hoạt cảnh giới kinh mạch Võ Hoàng:

 • Nhân vật đạt Chuyển Sinh 6 cấp 90 trở lên.
 • Nhân vật đã kích hoạt cảnh giới Võ Tôn.
 • Tiêu hao 1 Thiên Cang Lệnh.
 • Tiêu hao 1 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Tiêu hao 5 Đại Ngân Phiếu.

Sau khi thỏa các điều kiện trên và kích hoạt thành công người chơi sẽ nhận được danh hiệu Võ Hoàng.