Thêm công thức nâng cấp Chu Tước thành công 100%

14-04-2021

Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Nhằm tạo thêm nhiều niềm vui giúp nhân sĩ có thể mau chóng tăng cường sức mạnh, ngoài công thức cũ sở hữu được Trang bị Chu Tước huyền thoại, từ ngày 15/04/2021, NPC Hỏa Phụng Tử sẽ chính thức mở thêm công thức mới nâng cấp trang bị Chu Tước Tướng Soái tỉ lệ thành công 100%.

Thời gian ra mắt

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 15/04/2021

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhMô tả
Võ Lâm 2
 • Tên NPC: Hỏa Phụng Tử
 • Vị trí: Tuyền Châu - 181/176
 • Chức năng: Nâng cấp trang bị Chu Tước Tướng Soái thành công 100%

Công thức nâng cấp Nón, Áo, Quần Chu Tước Tướng Quân

Nguyên liệuThành phẩm
 • 1 Nón Uy Hổ Tướng
 • 40 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 40 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Nón Chu Tước Tướng
 • 1 Áo Uy Hổ Tướng
 • 40 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 40 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Áo Chu Tước Tướng
 • 1 Quần Uy Hổ Tướng
 • 40 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 40 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Quần Chu Tước Tướng
 • 1 Uy Hổ Tướng Quân Kỳ
 • 70 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 70 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Chu Tước Tướng Quân Kỳ
 • 1 Uy Hổ Tướng Quân Bài
 • 70 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 70 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Chu Tước Tướng Quân Bài
 • 1 Uy Hổ Tướng Quân Phù
 • 70 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 70 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Chu Tước Tướng Quân Phù
 • 1 Uy Hổ Tướng Vũ Khí
 • 70 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 70 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Chu Tước Tướng Quân Vũ Khí

Công thức nâng cấp Trang Sức Chu Tước Nguyên Soái

Nguyên liệuThành phẩm
 • 1 Nón Uy Hổ Soái
 • 70 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 70 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Nón Chu Tước Soái
 • 1 Áo Uy Hổ Soái
 • 70 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 70 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Áo Chu Tước Soái
 • 1 Quần Uy Hổ Soái
 • 70 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 70 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Quần Chu Tước Soái
 • 1 Uy Hổ Soái Hiệu Kỳ
 • 110 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 110 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Chu Tước Soái Hiệu Kỳ
 • 1 Uy Hổ Soái Lệnh Kỳ
 • 110 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 110 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Chu Tước Soái Lệnh Kỳ
 • 1 Uy Hổ Soái Hổ Phù
 • 110 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 110 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Chu Tước Soái Hổ Phù
 • 1 Uy Hổ Soái Hiệu Phù
 • 110 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 110 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Chu Tước Soái Hiệu Phù
 • 1 Uy Hổ Soái Vũ Khí
 • 110 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 110 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
1 Chu Tước Soái Vũ Khí

Lưu ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Sau khi nâng cấp thành công, nhận được trang bị Chu Tước: Nón, Áo, Quần, Trang Sức và Vũ Khí theo hệ phái nhân vật.