Thông báo dành cho Quang Ưng

14-07-2011

- Thông báo đến nhân sĩ tại Quang Ưng

Quý nhân sĩ thân mến!

Liên quan đến điểm công trạng trong quá trình chuyển server tại Quang Ưng, Bổn Trang xin gửi đến quý nhân sĩ đang bôn tẩu tại máy chủ mới Quang Ưng những thông tin quan trọng như sau:

  • Các nhân sĩ tham gia hoạt động Chuyển Server vào ngày 08/07/2011 sẽ được điều chỉnh điểm công trạng vào ngày thứ Sáu - 15/07/2011.
  • Mức điều chỉnh công trạng được quy định như sau: Tất cả các nhân vật có Quân Công trên 80.000, sau khi chuyển đến Quang Ưng sẽ quay trở về mức 80.000 Quân Công (áp dụng cho cả hai trường hợp: chuyển server tự do và chuyển server có đảm bảo Quân Công). Bên cạnh đó, các nhân vật có điểm công trạng tích lũy từ ngày 08/07 đến ngày 15/07/2011 sẽ được cộng bù vào mức 80.000 điểm).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Xin trân trọng thông báo để đồng đạo tại Quang Ưng cập nhật thông tin kịp thời. Thông tin mới nhất về Quang Ưng sẽ được Bổn Trang thông báo tại trang chủ VLTK II, thân mời đồng đạo đón theo dõi.