Thông báo liên quan đến lần quay số nhận thưởng

17-01-2012

Sau bảo trì ngày 16/01/2012, Bổn Trang đã tiến hành kéo dài thời gian chương trình Quay số nhận thưởng trong game, tuy nhiên, vì phát sinh vấn đề kỹ thuật nên có một số nhân sĩ đã tham gia chương trình mà không nhận được lần quay số trong khoảng thời gian từ bảo trì ngày 16/01 đến 15h00 ngày 17/01/2012. Bổn Trang rất lấy làm tiếc về sự cố nói trên, rất mong nhận được sự thông cảm từ phía đồng đạo võ lâm.

Đến 15h00 ngày 17/01/2012, chương trình Quay số nhận thưởng đã hoạt động trở lại bình thường, thân mời quý nhân sĩ tiếp tục tham gia và nhận quà hữu ích cho đường hành tẩu.

Võ Lâm II 

Đồng thời, Bổn Trang cũng xin thông báo: Đối với các tài khoản tham gia chương trình từ sau bảo trì ngày 16/01 đến 15h00 ngày 17/01 mà không nhận được lần quay số thì trong sáng mai - 18/01/2012, quý nhân sĩ sẽ nhận được đền bù số lần quay số tương ứng với số ZingXu mà đồng đạo đã chuyển sang Xu VLTK II.

Nay xin thông báo đến đông đảo nhân sĩ võ lâm.