Thông báo liên quan đến việc đánh giá quân hàm

29-09-2011

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến!

Liên quan đến việc cập nhật đánh giá quân hàm hàng tuần, Bổn Trang xin thông báo như sau:

Hiện nay, Bổn Trang đã ghi nhận được rất nhiều thông tin về việc một số nhân vật lợi dụng hoạt động đánh giá quân hàm hàng tuần để trục lợi, một lần nữa, Bổn Trang xin chân thành cám ơn sự phản ánh kịp thời của nhân sĩ võ lâm.

Đồng thời xin thông báo như sau: Nhằm đem lại tính công bằng cho nhân sĩ võ lâm, Bổn Trang sẽ xử lý nghiêm khắc các trường hợp tận dụng lỗi gametừ chối giải quyết các khiếu nại liên quan đến sự việc trên.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay xin thông báo đến đồng đạo gần xa.