Thông báo quan trọng cho Quang Ưng

03-07-2011

- Thông tin mới nhất dành cho máy chủ Quang Ưng

Quý nhân sĩ bôn tẩu tại Quang Ưng thân mến!

Liên quan đến máy chủ mới Quang Ưng, Bổn Trang xin có thông báo về các nội dung sau:

  • Hệ thống tiến hành trừ công trạng những nhân vật chuyển vào Quang Ưng trong đợt chuyển server ngày 01/07/2011 (tất cả các nhân vật có Quân Công trên 80.000, sau khi chuyển đến Quang Ưng sẽ quay trở về mức 80.000 Quân Công (áp dụng cho cả hai trường hợp: chuyển server tự do và chuyển server có đảm bảo Quân Công). Bên cạnh đó, các nhân vật có điểm công trạng tích lũy từ ngày 01/07 đến ngày 03/07/2011 sẽ được cộng bù vào mức 80.000 điểm).
  • Bắt đầu từ ngày 04/07/2011 đến 24h00 ngày 09/07/2011, Nguyên soái không thể phát động x2Tài nguyên chiến hoặc Tống Liêu đại chiến.

Bổn Trang rất mong đồng đạo thông cảm cho sự phát sinh ngoài ý muốn trên và sẽ có những cập nhật hỗ trợ đường hành tẩu của nhân sĩ có Quốc tịch Quang Ưng.

Thông báo chỉ áp dụng cho máy chủ Quang Ưng

Những thông tin mới nhất về hỗ trợ nhân sĩ Quang Ưng sẽ được Bổn Trang thông báo tại trang chủ VLTK II vào tuần sau, thân mời quý nhân sĩ đón theo dõi.