Thông báo về sự cố lỗi đăng nhập tại Thành Long

18-01-2012

Trong thời gian vừa qua, Bổn Trang đã nhận được nhiều phản hồi về lỗi không đăng nhập tại máy chủ Thành Long, Bổn Trang xin cám ơn những phản hồi từ đồng đạo võ lâm và chân thành cáo lỗi về sự cố nói trên.

Hiện nay, bộ phận kỹ thuật đang tìm cách khắc phục và cố gắng hoàn tất lỗi này trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Bổn Trang sẽ thu xếp đền bù cho những tài khoản gặp phải sự cố lỗi đăng nhập tại Thành Long.

Võ Lâm II 

Một lần nữa, chân thành cáo lỗi cùng đồng đạo võ lâm.