Thông báo về việc kích hoạt Vbonus Võ Lâm II

05-12-2012

Q
uý nhân sĩ thân mến,

Liên quan đến việc kích hoạt chương trình VBonus Võ Lâm II vào sáng hôm nay - thứ Tư ngày 05/12/2012, nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ võ lâm nắm rõ thông tin như sau:

  • Trường hợp kích hoạt trước 10h15, sau khi vào kích hoạt lại trong trò chơi nhận thông báo: "Chưa kích hoạt VBonus" thì quý nhân sĩ vui lòng kích hoạt lại tại Phòng Máy Thân Thiện.
  • Trường hợp kích hoạt trước 10h15, sau khi vào kích hoạt lại trong trò chơi nhận thông báo: "Đã hết hạn" thì quý nhân sĩ chỉ việc thoát ra và đăng nhập trở lại để nhận thưởng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bổn Trang chân thành cáo đến quý nhân sĩ về những bất tiện nói trên. Rất mong nhận được sự cảm thông và tiếp tục tham gia chương trình VBonus Võ Lâm II từ quý nhân sĩ võ lâm gần xa.

Nay kính báo,