Thông tin mới về Nữ Oa Bảo Hạp và Ngôi Sao May Mắn

13-02-2012

Thân gửi đồng đạo võ lâm,

Vật phẩm Nữ Oa Bảo HạpNgôi Sao May Mắn đã luôn đồng hành và hỗ trợ tối đa, giúp đường bôn tẩu của quý đồng đạo được thuận lợi. Nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho quý đồng đạo, Bổn Trang quyết định kéo dài thời gian gia tăng số lượng sử dụng Nữ Oa Bảo Hạp và Ngôi Sao May Mắn đến 24h00 ngày 29/02/2012, cụ thể:

  • 400 Nữ Oa Bảo Hạp/ ngày.
  • 48 Ngôi Sao May Mắn/ngày.

Võ Lâm II

Bổn Trang thông báo để đồng đạo nắm thông tin kịp thời và có những bước hành tẩu thú vị với những lợi ích bất ngờ mà 2 vật phẩm trên mang lại. Tham khảo phần thưởng tại đây.