Thúy Yên, Côn Lôn: Hỗ trợ kỹ năng trấn phái

02-07-2013

T
hân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Có thể nói, những chiêu thức mới lạ, mạnh mẽ của Thúy Yên và Côn Lôn chính là điểm nổi bật, thu hút đông đảo anh thư hào kiệt gia nhập hai môn phái này. Và sắp tới, chư vị nhân sĩ Thúy Yên, Côn Lôn sẽ nhận được hỗ trợ để nhanh chóng thành tựu kỹ năng trấn phái, sớm ngày chinh phục đỉnh cao võ học, vang danh bốn cõi.

Chi tiết như sau:

  • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 03/07/2013.
  • Nội dung hỗ trợ:
Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Nguyệt Lượng Thố Luyện Đơn Lư

  • Bổ sung dòng chọn:
    • Ta muốn tu luyện võ công trấn phái (tiêu hao 79 Xu vật phẩm - trực tiếp tăng lên cấp 10).
  • Lưu ý: Nhân vật phải có 5 thành kỹ năng trấn phái trở lên và thuộc môn phái Thúy Yên hoặc Côn Lôn mới có thể sử dụng dòng chọn này.

Thân chúc nhân sĩ sẽ có được nhiều niềm vui tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Nay kính báo,