Tiếp tục hỗ trợ đồng đạo chuyển hướng Chuyển Sinh

28-03-2013

T
hân gửi quý đồng đạo,

Liên quan đến vấn đề thay đổi hướng Chuyển Sinh tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân được đưa tin trước đó, trong thời gian vừa qua, Bổn Trang đã tiếp nhận một số trường hợp gặp khó khăn khi chọn thực hiện Chuyển Sinh hướng Ưng Tử và Phụng Tử. Theo đó, nhằm giải quyết vấn đề trên, cũng như giúp quý đồng đạo sớm hoàn thành bá nghiệp, Bổn Trang quyết định tiếp tục mở đợt hỗ trợ thay đổi hướng Chuyển Sinh miễn phí lần 02 dành riêng cho hướng Ưng Tử và Phụng Tử. Cụ thể:

Thời gian thực hiện

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 02/04/2013.
 • Kết thúc: Sau bảo trì ngày 09/04/2013.

Nội dung chi tiết

 • Đồng đạo vui lòng kiểm tra 03 phần sau có tương ứng với hướng Chuyển Sinh như đồng đạo mong muốn hay chưa:
  • Ngoại trang Chuyển Sinh, Ngọc Bội Hằng Nga (hoặc Hậu Nghệ).
  • Ấn Chuyển Sinh.
  • Thông tin Môn hội (bảng F3).
 • Nếu trường hợp 01 trong 03 thông tin kể trên không đúng với hướng Chuyển Sinh như đồng đạo mong muốn, vui lòng thực hiện 02 bước sau:
  • Bước 1: Nhận lại Ấn Chuyển Sinh tại NPC Bạch Tiên Sinh (đứng giữa các thành thị).
  • Bước 2: Đến NPC Bắc Đẩu Lão Nhân (181/183 Tuyền Châu) để đổi hướng Chuyển Sinh.

Võ Lâm Truyền Kỳ IIVõ Lâm Truyền Kỳ II

Lưu ý

Sau khoảng thời gian kể trên, nếu quý đồng đạo không tiến hành thay đổi hướng Chuyển Sinh như đã hướng dẫn thì Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết hỗ trợ cho phép chuyển hướng miễn phí và mọi khiếu kiện liên quan.

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa. Bổn Trang mong rằng với sự hỗ trợ kể trên, quý đồng đạo sẽ nhanh chóng đạt đến đỉnh cao của võ học. Thân chúc quý đồng đạo thành công với hướng Chuyển Sinh đã chọn.