Tiếp tục khóa các tài khoản trục lợi từ lỗi Lôi đài

21-11-2012

Q
uý đồng đạo thân mến,

Theo bản tin đã đưa trước đó về việc tận dụng lỗi Lôi đài để trục lợi, Bổn Trang đã tiến hành mở rộng điều tra và tiếp tục khóa những tài khoản vi phạm. Theo đó, Bổn Trang sẽ từ chối hỗ trợ các trường hợp liên quan đến danh sách đã được xử lý. Danh sách các tài khoản bị khóa, quý đồng đạo vui lòng xem tại đây.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Một lần nữa, Bổn Trang xin chân thành cảm ơn quý đồng đạo đã hỗ trợ Bổn Trang trong việc xử lý các trường hợp vi phạm vấn đề trên.

Nay kính báo để toàn thể quý đồng đạo gần xa nắm rõ thông tin.