Tiếp tục lộ trình xóa nhân vật đã lâu không đăng nhập

08-03-2013

T
hân gửi đồng đạo võ lâm,

Tiếp nối lộ trình đã đưa ở bản tin trước đó, Bổn Trang xin thông báo về việc tiến hành xóa một số nhân vật đã lâu không đăng nhập vào trò chơi tại các máy chủ. Cụ thể như sau:

  • Thời gian tiến hành xóa nhân vật: Ngày 12/03/2013.
  • Máy chủ áp dụng: Xích Long, Chính Ưng, Hắc Hổ, Dạ Hổ, Kỳ Hổ, Thiên Phụng, Trí Long, Thăng Long, Cuồng Long, Bá Long.
  • Đối tượng bị xóa: Kể từ ngày 12/03/2013 trở về trước, tất cả các nhân vật có đẳng cấp từ 73 trở xuống thuộc 10 máy chủ trên không đăng nhập vào trò chơi trong vòng 06 tháng trở lên tính từ lần đăng nhập cuối cùng sẽ bị xóa. Ví dụ:
Ví dụTình trạng
  • Nhân vật cấp 73.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2012.
Sẽ bị xóa, do thỏa 2 điều kiện.
  • Nhân vật cấp 74.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2012.
Không bị xóa, do nhân vật cấp 74.
  • Nhân vật cấp 73.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 30/12/2012.
Không bị xóa, do ngày đăng nhập cuối cùng tính đến ngày 12/03/2013 chưa đủ 06 tháng.

Lưu ý

Bổn Trang chỉ tiếp nhận hỗ trợ trong vòng 07 ngày kể từ ngày xóa nhân vật. Sau khoảng thời gian này, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các khiếu kiện liên quan.


Bổn Trang xin công bố rộng rãi để đồng đạo gần xa kịp thời cập nhật thông tin. Các thông tin tiếp theo về lộ trình xóa nhân vật sẽ được Bổn Trang gửi đến quý đồng đạo trong các bản tin tới, thân mời quý đồng đạo đón theo dõi.

Nay kính báo,