Tiếp tục nhận thưởng Ngôi Sao May Mắn và Nữ Oa Bảo Hạp

14-07-2011

- Mở rộng thời gian nhận thưởng với Nữ Oa Bảo Hạp và Ngôi Sao May Mắn

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm mục đích hỗ trợ đường hành tẩu của đồng đạo võ lâm, Bổn Trang quyết định mở rộng thời gian nhận thưởng cùng hai vật phẩm: Nữ Oa Bảo Hạp và Ngôi Sao May Mắn. Theo đó, thời gian kết thúc hoạt động nhận thưởng với hai vật phẩm này sẽ được Bổn Trang thông báo trên trang chủ, thân mời đồng đạo đón theo dõi.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Mỗi nhân vật có thể:

  • Dùng tối đa 100 Nữ Oa Bảo Hạp/1 ngày (250.000 kinh nghiệm/ 1 cái).
  • Sử dụng 16 Ngôi Sao May Mắn/1 ngày, xem thêm phần thưởng dùng Ngôi Sao May Mắn tại đây.

Thân chúc đồng đạo võ lâm vui cùng thế giới VLTK II.