Tiếp tục xóa một số nhân vật đã lâu không đăng nhập

17-11-2012

Q
uý đồng đạo thân mến,

Nhằm đảm bảo sự cân bằng cho thế giới VLTK II, cũng như mục tiêu phát triển để nơi đây luôn là điểm gặp gỡ thú vị và thân tình của các bậc hào kiệt từ khắp bốn phương, Bổn Trang xin thông báo về việc tiếp tục tiến hành xóa các nhân vật có đẳng cấp dưới 72 mà không đăng nhập vào trò chơi trong vòng 01 năm trong thời gian sắp tới. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian tiến hành xóa nhân vật: Lịch trình cụ thể như bên dưới:
Thời gian tiến hành xóa nhân vậtMáy chủ áp dụng
Ngày 19/11/2012 Chính Ưng
Hắc Hổ
Dạ Hổ
Kỳ Hổ
Thiên Phụng
Ngày 20/11/2012 Trí Long
Thăng Long
Cuồng Long
Bá Long
Thiên Long
Ngày 21/11/2012 Đại Hổ
Ngũ Hổ
Hỏa Long
Hỏa Ưng
Truy Long
  • Đối tượng bị xóa: Kể từ ngày tiến hành xóa nhân vật trở về trước (sẽ căn cứ vào thời gian áp dụng riêng cho từng máy chủ theo lịch trình nêu trên), tất cả các nhân vật có đẳng cấp dưới 72 thuộc các máy chủ trên không đăng nhập vào trò chơi trong vòng 01 năm trở lên tính từ lần đăng nhập cuối cùng sẽ bị xóa. Ví dụ:
Ví dụTình trạng
  • Nhân vật cấp 72.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2011.
Sẽ bị xóa, do thỏa 2 điều kiện.
  • Nhân vật cấp 73.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2011.
Không bị xóa, do nhân vật cấp 73.
  • Nhân vật cấp 72.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 30/12/2011.
Không bị xóa, do ngày đăng nhập cuối cùng tính đến ngày 19/11, 20/11 và 21/11/2012 đều chưa đủ 1 năm.

Lưu ý

Bổn Trang chỉ tiếp nhận hỗ trợ trong vòng 01 tháng kể từ ngày xóa nhân vật. Sau khoảng thời gian này, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các khiếu kiện liên quan.


Nay Bổn Trang xin công bố rộng rãi để quý đồng đạo kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc quý đồng đạo có được giây phút giải trí thật vui, thật ý nghĩa cùng VLTK II.

Nay kính báo,