Trang bị Tiên Phong sắp có cập nhật mới

22-10-2011

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến!

Trong thời gian sắp tới Bổn Trang sẽ có những cập nhật mới về dòng thuộc tính và các chức năng liên quan của trang bị Tiên Phong.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hình ảnh minh họa của trang bị Tiên Phong

Thời gian cập nhật sẽ được Bổn Trang thông báo tại trang chủ VLTK II, thân mời quý nhân sĩ đón theo dõi.