Trao thưởng ingame Lì Xì 3 Tỷ vào ngày 18/03

17-03-2014

Sau thời gian tạm hoãn, quá trình trao thưởng ingame chương trình Lì Xì 3 Tỷ sẽ được tiến hành vào ngày 18/03/2014, nhân sĩ hãy nhanh chóng chuẩn bị nhận thưởng.

Hình ảnh Tính chất
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Lễ Quan
  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 18/03 - 00h00 ngày 20/03/2014.
  • Vị trí: Các thành thị.
  • Chức năng: Nhận thưởng Lì Xì 3 Tỷ.
  • Lưu ý: Sau thời gian trên, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các trường hợp chưa nhận thưởng Lì Xì 3 Tỷ.

Nay Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc nhân sĩ nhiều niềm vui trên đường hành tẩu giang hồ.