Trừ Gian Diệt Bạo sẽ bắt đầu từ ngày 17/05

14-05-2014

Thân gửi quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II,

Để chuẩn bị cho việc mở lại tính năng Sát Thủ Đường và ra mắt Sinh Tử Vô Ngã 2 diễn ra thật thuận lợi và nhanh chóng, hoạt động Trừ Gian Diệt Bạo sẽ được dời lại vào ngày 17/05/2014. Chân thành cáo lỗi cùng quý nhân sĩ vì sự gián đoạn này.

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Trừ Gian Diệt Bạo dời lại vào ngày 17/05/2014

Rất mong quý nhân sĩ thông cảm vì sự chậm trễ này.

Nay kính báo,