Tụ Bảo Trai tiếp tục ra mắt với phần thưởng hot

03-03-2016

Nhằm mang lại thêm cơ hội sở hữu vật phẩm quý giá cho cao thủ gần xa, Tụ Bảo Trai sẽ tiếp tục mở cửa tại NPC Thương Hội từ ngày 04/03 với hàng ngàn kỳ trân dị bảo cùng trang bị Kim Xà cấp 5, Tẩy Tâm Thạch 5, Luyện Lô Thiết 5, Túi Đá Quý cấp 4... vô cùng quý giá.

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 04/03/2016.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31/03/2016.
 • Tất cả nhân vật đều có thể tham gia.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Chủ Thương Hội

 • Vị trí:
  • Tuyền Châu (192/183)
  • Thành Đô (237/218)
  • Tương Dương (181/182)
 • Chức năng:
  • Mở Tụ Bảo Trai.
  • Nhận thưởng tích lũy Tụ Bảo Trai.
  • Dùng Thẻ Tháng nhận Huyền Thạch.

Võ Lâm II
Huyền Thạch

 • Nguồn gốc:
  • Hoàn thành nhiệm vụ Lương Sơn Bạc - Sơ Diễn.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Lương Sơn Bạc - Trung Dũng.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Vạn Kiếm Trũng hàng ngày.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Đại Phá Địa Huyền Cung.
  • Nhân sĩ kích hoạt Thẻ Tháng có thể nhận tại Chủ Thương Hội 10 cái.
 • Chức năng: Quay số miễn phí tại Tụ Bảo Trai.

Nội dung hoạt động

Võ Lâm II

 • Nhân sĩ sở hữu Huyền Thạch hoặc Thiên Kiêu Lệnh có thể đến Chủ Thương Hội để tham gia quay số Tụ Bảo Trai với 3 lựa chọn quay số như bên dưới:
 • Rút Ưu Đãi: Mỗi lần quay số tiêu hao 1 Huyền Thạch.
 • Rút Thưởng bằng Thiên Kiêu Lệnh: Mỗi lần quay số tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Rút 10 lần: Tiêu hao 10 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Cách thức quay số của Tụ Bảo Trai tương tự như quay số nhận Đá Quý.
 • Phần thưởng quay số bằng Huyền Thạch không thể giao dịch.
 • Phần thưởng quay số bằng Thiên Kiêu Lệnh có thể giao dịch.
 • Phần thưởng Túi Tam Dương Khai Thái: Khi mở túi sẽ được tùy chọn nhận 1 trang bị Kim Xà 5 sao không khóa.
 • Phần thưởng Túi Đá Quý cấp 1, 2, 3, 4, 5: Mở túi nhận được ngẫu nhiên 1 Đá Quý cấp 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng.
 • Phần thưởng Rương Trang Bị Chiến Cuồng: Mở rương sẽ nhận được 1 trang bị Nón, Áo, Quần Chiến Cuồng tương ứng.
 • Phần thưởng Rương Vũ Khí Chiến Cuồng: Khi mở nhận được 1 trang bị vũ khí Chiến Cuồng theo hệ phái nhân vật.

Võ Lâm II

Phần thưởng

Phần thưởng quay số
Danh sách phần thưởng quay số Tụ Bảo Trai
1 Thiết Tinh cấp 31 Đồng Tế Chi Nguyện
1 Thiết Tinh cấp 41 Rương Trang Bị Chiến Cuồng
1 Túi Đá Quý cấp 11 Túi Đá Quý cấp 2
1 Túi Đá Quý cấp 31 Túi Đá Quý cấp 4
1 Thiên Thạch Tinh Thạch1 Quân Công Chương
1 Bạch Cầu Hoàn (7 ngày)1 Tẩy Tâm Thạch cấp 5 (7 ngày)
1 Luyện Lô Thiết cấp 53 Nhân Sâm Dưỡng Vinh Hoàn (7 ngày)
1 Đấu Hồn1 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 5
1 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 61 Rương Vũ Khí Chiến Cuồng
1 Kinh Mạch Đồng Nhân1 Tụ Linh Hoàn (7 ngày)
1 Đại Bạch Cầu Hoàn (7 ngày)1 Mảnh Tu Chân Yếu Quyết (7 ngày)
1 Bánh Ít Gạo Thơm1 Túi Tam Dương Khai Thái
3 Điền Thất Sa Đảm Hoàn (7 ngày)3 Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn (7 ngày)
1 Mảnh Thiên Thạch1 Thiên Thạch
Phần thưởng tích lũy quay số

Tham gia quay số Tụ Bảo Trai bằng Thiên Kiêu Lệnh, nhân sĩ có thể tích lũy được lần quay để đổi những phần thưởng hấp dẫn như sau:

Số lần tích lũyPhần thưởng
1001 Quân Công Huy Hoàng (30 ngày)
5001 Túi Đá Quý cấp 5
1.0001 Hỏa Phụng Linh
2.0002 Túi Đá Quý cấp 5

Lưu ý

 • Sau khi nhân sĩ nhận thưởng mốc 2.000, hệ thống sẽ reset lại số lần tích lũy, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia tích lũy và nhận thưởng lại từ đầu.
 • Chỉ quay số bằng Thiên Kiêu Lệnh mới được nhận số lần tích lũy.