Tuần qua VLTK II đã thay đổi như thế nào?

14-04-2012

Tháng Tư đang trôi qua cùng với những thay đổi liên tục tại thế giới VLTK II. Đồng đạo hãy cùng Bổn Trang theo dõi những sự kiện "đinh" đã diễn ra trong tuần qua.