Vật phẩm Ngự Các ngày 20/06

19-06-2011

- Ngự Các mới nhất vào ngày 20/06

Quý nhân sĩ thân mến!

Song hành cùng sự ra mắt của phiên bản Thiên Môn Trận cũng như các cập nhật, tính năng, hoạt động mới của VLTK II, Bổn Trang xin thông báo giá mới vật phẩm Ngự Các vào sau bảo trì thứ Hai - ngày 20/06/2011 như sau:

Vật phẩm Giá bán (Xu) Tình trạng Vị trí Hạn tồn tại

Bao Tụ Nghĩa lệnh nhỏ

200Bán mới Lạc Viên phường 30 ngày

Bao Tụ Nghĩa lệnh lớn

1.000

Thiên thạch Linh thạch

3.000Di chuyển vị trí Cửu Huyền cư

Đại ngân phiếu

100Lạc Viên phường (phía dưới vật phẩm Sữa ngọt)

Thân chúc đường hành tẩu của nhân sĩ gặp nhiều may mắn và có những khoảnh khắc thật đáng nhớ cùng VLTK II.