Vật phẩm Ngự Các ngày 25/11

24-11-2011

Quý nhân sĩ thân mến!

Sau bảo trì thứ Sáu - ngày 25/11/2011, Ngự Các của VLTK II sẽ chính thức bày bán trở lại vật phẩm Bàn Long Bích. Chi tiết cụ thể như sau:

Vật phẩm Giá bán (Xu) Vị trí Tình trạng Hạn tồn tại Công dụng

Bàn Long Bích

32Sự kiện tháng 12 Bán trở lại 30 ngày
  • Nhấp chuột phải nhận 35 Vàng
  • Giám định trang bị
  • Uẩn Linh ngoại trang
  • Cải tạo Nhẫn Kim Cương kết hôn thành Nhẫn tăng điểm kinh nghiệm

Thân chúc quý nhân sĩ vui cùng thế giới VLTK II.