VBonus: Cho phép đổi trang bị đúng kiểu hình nhân vật

15-10-2012

Quý nhân sĩ VLTK II thân mến,

Liên quan đến chương trình VBonus VLTK II, Bổn Trang xin thông báo như sau: Hiện tại, do phát sinh lỗi kỹ thuật trong quá trình cập nhật, dẫn đến một số nhân sĩ nhận trang bị Thiên Nghĩa bị sai kiểu hình nhân vật. Bổn Trang chân thành cáo lỗi đến đồng đạo về sợ cố này. Đồng thời cũng xin thông báo hướng giải quyết như sau:

 • Từ sau bảo trì ngày mai - 16/10/2012, nhân vật nhận trang bị Thiên Nghĩa bị sai kiểu hình sẽ được đổi lại kiểu hình đúng tại NPC Anh/Chị chủ phòng máy. Thời gian kết thúc đổi là 24h00 ngày 21/10/2012. Xin lưu ý:
  • Trang bị phải có đầy đủ 03 món: Nón, áo, quần (trang bị có độ cường hóa +11) mới có thể tiến hành đổi.
  • Độ cường hóa của 03 món trang bị phải cùng là +11 thì mới cho phép đổi. Ví dụ: Nếu nhân vật nhận kiểu hình sai mà một trong 03 món có độ cường hóa +12 thì sẽ không đổi được.
  • Mỗi nhân vật chỉ được đổi trang bị kiểu hình đúng duy nhất 01 lần.
 • Trang bị Thiên Nghĩa mà nhân vật cấp 85 nhận được và mang đi đổi kiểu hình đúng được phép chọn lựa một trong hai dòng chọn:
  • Ta muốn nhận bộ trang bị Thiên Nghĩa – Cửu Dương +11.
  • Ta muốn nhận bộ trang bị Thiên Nghĩa – Cửu Âm +11.

VBonus

Nay xin thông báo đến quý nhân sĩ gần xa. Quý nhân sĩ vui lòng cập nhật thông tin kịp thời để việc đổi lại trang bị Thiên Nghĩa có kiểu hình nhân vật đúng được thuận lợi.