Về việc không nhận được đền bù sự cố ngày 23/08

30-08-2013

Q
uý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Sáng ngày 30/08/2013, Bổn Trang đã ghi nhận một số trường hợp không nhận được đền bù trang bị Kim Xà như thông báo. Sau quá trình kiểm tra, được biết những vũ khí này đã được mài, dẫn đến lực sát thương bị thay đổi.

Và theo như khuyến cáo quan trọng tại bản tin trước: Trong thời gian khắc phục sự cố, đồng đạo không nên mài (thay đổi lực công kích) hoặc tác động lên các vũ khí nên những trường hợp này sẽ không nhận được đền bù.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Chân thành cáo lỗi cùng quý đồng đạo về sự cố ngày 23/08/2013. Mặt khác, tất cả những thông báo tại trang chủ, quý đồng đạo nên chú ý đến những phần lưu ý hoặc khuyến cáo vì đó là những điều rất quan trọng, có ảnh hưởng đến nhân vật của đồng đạo, vì vậy, rất mong quý đồng đạo lưu tâm.

Nay kính báo,