Về việc xóa tài khoản vi phạm điều khoản sử dụng

02-12-2011

Kính gửi quý nhân sĩ VLTK II!

Theo thông báo ngày 28/11/2011 về quy định sử dụng tài khoản game thì hiện nay công ty VNG đã hoàn tất việc bổ sung điều khoản sử dụng (theo dõi chi tiết các điều khoản tại đây).

Đồng thời, Bổn Trang cũng xin thông báo: Bắt đầu từ ngày 01/01/2012, công ty VNG sẽ chính thức tiến hành đợt xóa đầu tiên các tài khoản gamenếu trong thời hạn 1 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng mà tài khoản không được sử dụng để đăng nhập vào trò chơi.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

VNG trân trọng thông báo đến quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II!