Võ Lâm Bảo Hạp trở lại với đồng đạo

31-08-2011

Võ Lâm Bảo Hạp là một tính năng đã vắng mặt khá lâu tại thế giới VLTK II, vật phẩm này sẽ trở lại với quý nhân sĩ sau bảo trì ngày 09/09/2011. Sau đây là nội dung chi tiết hoạt động nhận thưởng với Võ Lâm Bảo Hạp.

Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian hoạt động
Mốc thời gian cụ thể
Hoạt động chính thức bắt đầu từ sau bảo trì ngày 09/09/2011. Từ 20h00 đến 23h00 vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Đối tượng: Nhân vật có đẳng cấp 79 trở lên và đã tăng tối đa chiêu thức 55 mới có thể tham gia hoạt động.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Võ Lâm Bảo Hạp

Nguồn Gốc: Nhận từ Tiếu Ngạo Giang Hồ Lục.

Tính Chất:

 • Mỗi 03 phút nhận 01 lần (mỗi lần nhận 01 Võ Lâm Bảo Hạp).
 • Một ngày chỉ nhận được tối đa 20 Võ Lâm Bảo Hạp.
 • Một Tuần chỉ nhận được 60 Võ Lâm Bảo Hạp.
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Chìa Khóa Thanh Đồng

Nguồn Gốc: Được ghép từ Võ Lâm Bảo Hạp.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Chìa Khóa Bạch Ngân

Nguồn Gốc: Được ghép từ Võ Lâm Bảo Hạp.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Chìa Khóa Vàng

Nguồn Gốc: Được ghép từ Võ Lâm Bảo Hạp.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tiếu Ngạo Giang Hồ Lục

Bổ sung dòng chọn:

 • Nhận Võ Lâm Bảo Hạp.
 • Đổi Chìa Khóa Thanh Đồng.
 • Đổi Chìa Khóa Bạch Ngân.
 • Đổi Chìa Khóa Vàng.
 • Nhận thưởng Chìa Khóa Thanh Đồng.
 • Nhận thưởng Chìa Khóa Bạch Ngân.
 • Nhận thưởng Chìa Khóa Vàng.

Lưu ý:

 • Nhân vật đẳng cấp 79 trở lên và tăng tối đa kỹ năng cấp 55 mới có thể tham gia hoạt động.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận được tối đa 360.000.000 điểm kinh nghiệm/tháng.

Công thức ghép chìa khóa

Công thức Nhận được
10 Võ Lâm Bảo Hạp + 10 Vàng 01 Chìa Khóa Thanh Đồng
100 Võ Lâm Bảo Hạp + 100 Vàng 01 Chìa Khóa Bạch Ngân
1000 Võ Lâm Bảo Hạp + 1000 Vàng 01 Chìa Khóa Vàng

Phần thưởng

Sử dụng Phần thưởng
Chìa Khóa Thanh Đồng 800.000 điểm kinh nghiệm
Chìa Khóa Bạch Ngân

10.000.000 điểm kinh nghiệm

200 điểm Quân Công

01 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành

Chìa Khóa Vàng

120.000.000 điểm kinh nghiệm

3.000 điểm Quân Công

15 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành

Lưu ý

 • Nhân vật phải có Bạn Đồng Hành mới nhận thưởng điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành.
 • Chỉ có nhân vật đã gia nhập phe Tống/ Liêu mới có thể nhận được điểm Quân Công.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận được tối đa 360.000.000 kinh nghiệm/tháng.