Xóa một số nhân vật tại 05 máy chủ

07-11-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Với mong muốn luôn mang đến những phục vụ tốt nhất cho quý đồng đạo võ lâm cũng như đảm bảo sự cân bằng của thế giới VLTK II, nay Bổn Trang xin thông báo về việc tiến hành xóa một số nhân vật đã lâu không đăng nhập vào trò chơi. Cụ thể như sau:

  • Thời gian tiến hành xóa nhân vật: Ngày 12/11/2012.
  • Máy chủ áp dụng: Hàng Long, Tàng Long, Bạch Hổ, Hoàng Hổ, Ngọa Hổ.
  • Đối tượng bị xóa: Kể từ ngày 12/11/2012 trở về trước, tất cả các nhân vật có đẳng cấp dưới 72 thuộc 05 máy chủ trên không đăng nhập vào trò chơi trong vòng 01 năm trở lên tính từ lần đăng nhập cuối cùng sẽ bị xóa. Ví dụ:
Ví dụTình trạng
  • Nhân vật cấp 72.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2011.
Sẽ bị xóa, do thỏa 2 điều kiện.
  • Nhân vật cấp 73.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2011.
Không bị xóa, do nhân vật cấp 73.
  • Nhân vật cấp 72.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 30/12/2011.
Không bị xóa, do ngày đăng nhập cuối cùng tính đến ngày 12/11/2012 chưa đủ 1 năm.

Lưu ý

Bổn Trang chỉ tiếp nhận hỗ trợ trong vòng 01 tháng kể từ ngày xóa nhân vật. Sau khoảng thời gian này, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các khiếu kiện liên quan.


Nay Bổn Trang xin công bố rộng rãi để đồng đạo gần xa kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc quý đồng đạo có được những giây phút giải trí thật vui, thật ý nghĩa cùng thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Nay kính báo,