Xóa một số nhân vật tại 10 máy chủ

06-03-2013

Q
uý đồng đạo thân mến,

Nhằm đảm bảo tính ổn định của hệ thống cũng như sự cân bằng trong thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II, nay Bổn Trang xin thông báo về việc tiến hành xóa một số nhân vật đã lâu không đăng nhập vào trò chơi. Cụ thể như sau:

  • Thời gian tiến hành xóa nhân vật: Ngày 11/03/2013.
  • Máy chủ áp dụng: Phục Hổ, Hàng Long, Tàng Long, Bạch Hổ, Hoàng Hổ, Ngọa Hổ, Phi Hổ, Thanh Long, Mãnh Hổ, Vương Hổ.
  • Đối tượng bị xóa: Kể từ ngày 11/03/2013 trở về trước, tất cả các nhân vật có đẳng cấp từ 73 trở xuống thuộc 10 máy chủ trên không đăng nhập vào trò chơi trong vòng 06 tháng trở lên tính từ lần đăng nhập cuối cùng sẽ bị xóa. Ví dụ:
Ví dụTình trạng
  • Nhân vật cấp 73.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2012.
Sẽ bị xóa, do thỏa 2 điều kiện.
  • Nhân vật cấp 74.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2012.
Không bị xóa, do nhân vật cấp 74.
  • Nhân vật cấp 73.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 30/12/2012.
Không bị xóa, do ngày đăng nhập cuối cùng tính đến ngày 11/03/2013 chưa đủ 06 tháng.

Lưu ý

Bổn Trang chỉ tiếp nhận hỗ trợ trong vòng 07 ngày kể từ ngày xóa nhân vật. Sau khoảng thời gian này, Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các khiếu kiện liên quan.


Nay Bổn Trang xin công bố rộng rãi để đồng đạo gần xa kịp thời cập nhật thông tin. Thân chúc quý đồng đạo có được những giây phút giải trí thật vui, thật ý nghĩa cùng thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Nay kính báo,