Xóa một số nhân vật thuộc máy chủ Phục Hổ

05-10-2012

Quý nhân sĩ gần xa thân mến,

Nhằm hướng đến một thế giới VLTK II ngày càng hoàn thiện và cân bằng hơn, trở thành nơi hội ngộ thân tình của nhân sĩ khắp bốn phương, nay Bổn Trang xin thông báo về việc tiến hành xóa các nhân vật tại Phục Hổ đã lâu không đăng nhập vào trò chơi. Cụ thể như sau:

  • Thời gian tiến hành xóa nhân vật: Ngày 29/10/2012.
  • Đối tượng bị xóa: Kể từ ngày 29/10/2012 trở về trước, tất cả các nhân vật có đẳng cấp dưới 72 thuộc máy chủ Phục Hổ không đăng nhập vào trò chơi trong vòng 01 năm trở lên tính từ lần đăng nhập cuối cùng sẽ bị xóa. Ví dụ:
Ví dụTình trạng
  • Nhân vật cấp 72.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2011.
Sẽ bị xóa, do thỏa 2 điều kiện.
  • Nhân vật cấp 73.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 10/06/2011.
Không bị xóa, do nhân vật cấp 73.
  • Nhân vật cấp 72.
  • Đăng nhập lần cuối cùng ngày 30/11/2011.
Không bị xóa, do ngày đăng nhập cuối cùng tính đến ngày 29/10/2012 chưa đủ 1 năm.

Bổn Trang hi vọng quý nhân sĩ võ lâm gần xa sớm nắm rõ thông tin quan trọng này để đường bôn tẩu được thuận hành. Thân chúc nhân sĩ cùng các hảo hữu của mình có được những khoảnh khắc trải nghiệm thế giới VLTK II thật vui, thật thú vị.

Nay kính báo,