Xử lý các tài khoản tàng trữ vật phẩm gian lận tại Thành Long

24-02-2012

Đúng 10h00 sáng nay - ngày 24/02, máy chủ Thành Long đã hoạt động trở lại bình thường, ngay bây giờ, quý nhân sĩ đã có thể đăng nhập để tham gia trò chơi cùng hảo bằng hữu trên khắp giang hồ.

Võ Lâm II

Đồng thời, Bổn Trang cũng xin thông báo như sau: Ngoài việc xóa toàn bộ các vật phẩm sinh ra từ hành vi gian lận, hack vật phẩm thì Bổn Trang sẽ tiến hành khóa vĩnh viễn các tài khoản trực tiếp liên quan đến việc tàng trữ các vật phẩm gian lận, hack vật phẩm.

Nay xin thông báo đến đồng đạo võ lâm đang bôn tẩu tại Thành Long.