00h00 ngày 17/05: Bảo trì trang nạp thẻ

16-05-2011

- Bảo trì thống trang nạp thẻ VLTK II

Quý nhân sĩ thân mến!

Tiếp tục nâng cấp để hoàn thiện hơn về hệ thống nạp thẻ VLTK II cũng như nâng cao chất lượng hỗ trợ hành trình bôn tẩu của đồng đạo, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ hệ thống trang nạp thẻ VLTK II vào sáng ngày 17/05/2011, cụ thể:

  • Thời gian dự kiến: 00h00 - 06h00 ngày 17/05/2011.
  • Nội dung: Bảo trì để nâng cấp hệ thống nạp thẻ VLTK II.
  • Ảnh hưởng: Tất cả chức năng trên trang https://pay.zing.vn đều không sử dụng được.
  • Xin lưu ý: Các giao dịch trong game vẫn diễn ra bình thường.

Sau thời gian bảo trì, đồng đạo có thể tiếp tục đăng nhập và sử dụng các dịch vụ như thường lệ, rất mong đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện nói trên.