9h00 ngày 05/06: Bảo trì toàn bộ diễn đàn

04-06-2012

Thân gửi quý đồng đạo,

Nhằm mục đích nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu truy cập thông tin của quý đồng đạo, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ diễn đàn VNG để cập nhật, cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 09h00 đến 15h00 ngày 05/06/2012.
  • Nội dung: Thay đổi toàn bộ giao diện của diễn đàn và mở chức năng Quà Tặng Âm Nhạc.
  • Ảnh hưởng: Quý đồng đạo tạm thời sẽ không thể truy cập vào diễn đàn VNG.

Võ Lâm II

Nếu hoàn thành sớm, BQT sẽ mở diễn đàn sớm hơn thời gian dự kiến. Sau thời gian trên, diễn đàn sẽ hoạt động trở lại để phục vụ cho nhu cầu truy cập thông tin của quý đồng đạo.