Bảo trì trang https://hotro.zing.vn/

18-05-2011

- Bảo trì trang trực tuyến https://hotro.zing.vn/

Quý nhân sĩ thân mến!

Nhằm nâng cấp hệ thống và chất lượng phục vụ đồng đạo ngày càng tốt hơn, trang hỗ trợ trực tuyến https://hotro.zing.vn/ sẽ bảo trì để nâng cấp. Cụ thể:

Nội dung bảo trì

  • Phạm vi: Trang hỗ trợ trực tuyến https://hotro.zing.vn/.
  • Thời gian: Từ 23h00 ngày 17/05 đến 08h00 ngày 21/05/2011.
  • Lưu ý: Trong thời gian này, hai yêu cầu khóa hack & và mở khóa hack vẫn sử dụng bình thường. Các yêu cầu khác trong trạng thái bảo trì.

Sau thời gian bảo trì, trang hỗ trợ trực tuyến sẽ hoạt động trở lại bình thường. Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo thuận hành bôn tẩu.

Rất mong đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện nói trên.