Đồng đạo hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh 4 chưa?

16-05-2011

- Những nhân vật đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh 4

Quý nhân sĩ thân mến!

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi ra mắt tính năng Cải lão hoàn đồng - chuyển sinh 4, thế giới VLTK II đã xuất hiện những gương mặt hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh 4 đầu tiên trên tất cả máy chủ.

Thân mời đồng đạo cùng điểm mặt những nhân vật xuất chúng này:

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nhân vật iPphatxit


Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nhân vật I0iKeoSuai0I và I0iHoNhatDao0I


Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nhân vật XiNgaoThieniX


Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nhân vật XiPhuongTrangiX


Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nhân vật FlawlessDragon


Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nhân vật ICarLosTevezI

Rất nhiều nhân vật đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh 4 trên khắp các máy chủ VLTK II mà Bổn Trang chưa kịp điểm mặt, hi vọng trong thời gian tới, những gương mặt này sẽ xuất hiện trên chốn giang hổ. Còn đồng đạo đã khám phá những bí ẩn cùng tính năng này chưa?