Đồng đạo tham gia vượt ải Lương Sơn Bạc

30-06-2011

- Hình ảnh tham gia vượt ải Lương Sơn Bạc

Quý nhân sĩ thân mến!

Vượt ải Lương Sơn Bạc là một tính năng ra mắt trong phiên bản mới Thiên Môn Trận, đây là hoạt động thu hút đồng đạo không chỉ ở tính hấp dẫn của nhiệm vụ mà còn bởi khi tham gia, đồng đạo có cơ hội nhận được điểm kinh nghiệm cũng như rất nhiều phần thưởng trang bị, vật phẩm rất giá trị: Thiên Cang Lệnh, Định Hồn, Lăng Ba Vi Bộ ...

Sau đây là những hình ảnh quý nhân sĩ tham gia vượt ải Lương Sơn Bạc.

Võ Lâm 2

Võ Lâm 2

Võ Lâm 2

Võ Lâm 2

Võ Lâm 2

Võ Lâm 2

Võ Lâm 2

Võ Lâm 2

Võ Lâm 2

Võ Lâm 2

Võ Lâm 2

Võ Lâm 2

Đồng đạo còn chần chờ gì mà không nhanh chóng tham gia vượt ải Lương Sơn Bạc để có một mùa hè thật vui cùng hảo hữu trong phiên bản mới Thiên Môn Trận.