Mở Tiệc Khao Quân: Những thay đổi hữu ích

20-04-2012

Sự kiện tháng 04/2012 đã ra mắt cộng đồng game thủ VLTK II với cái tên: Mở Tiệc Khao Quân nhằm chào mừng hai ngày lễ lớn 30/04 và ngày 01/05. Ngay từ khi ra mắt, sự kiện Mở Tiệc Khao Quân đã tạo ra sự khác biệt trong thể thức tham gia sự kiện VLTK II và cơ cấu phần thưởng từ trước đến nay.

  • Điểm khác biệt đầu tiên: Game thủ có khả năng sử dụng được 2.000 Huân Chương và 2.000 Bằng Khen tách biệt với nhau. Do đó, con đường cày cấp của game thủ ở máy chủ mới Phương Phụng cũng như con đường bôn tẩu của các game thủ trên toàn cõi VLTK II bớt nhọc nhằn hơn.
  • Điểm khác biệt thứ hai: Ở sự kiện này, game thủ có thể lựa chọn cách chế tạo hai loại vật phẩm sự kiện riêng biệt từ Xu vật phẩm hay mua tại Ngự Các.

Võ Lâm II

  • Điểm khác biệt thứ ba: Phần thưởng vật phẩm mang lại trong trò chơi cũng được Nhà phát hành tính toán tối đa, các loại mật tịch không còn xuất hiện trong danh mục phần thưởng vật phẩm game thủ nhận được nữa, tránh được tình trạng tràn lan mật tịch. Hầu hết các vật phẩm game thủ nhận được đều rất hữu ích trong quá trình bôn tẩu và giúp cho game thủ ở máy chủ mới Phương Phụng dùng để đổi đồ Thiên Nghĩa hay Hạo Nguyệt như: Bát Nhã nhỏ, Xích Thiết Tinh, Tu Chân Yếu Quyết, Thần Nông Đơn, Cây Tứ Linh … và Nguyệt Hoa Chi Tinh, Mảnh Tinh Ngấn, Ngũ Hành Bảo Rương và Ngũ Hành Huyền Thiết …
  • Điểm khác biệt thứ tư: Phần thưởng nhận được khi sử dụng tối đa vật phẩm sự kiện. Khi game thủ sử dụng tối đa vật phẩm Huân Chương hay Huy Hiệu đều có khả năng được nhận thưởng cuối cùng. Không còn nhận ngẫu nhiên vật phẩm nữa, phần thưởng cuối của Mở Tiệc Khao Quân cho phép game thủ lựa chọn các loại vật phẩm như: Mật tịch cao cấp theo hệ phái, 20.000.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm Quân Công hay Quân Công huy hoàng, Quân Công đại và Quân Công Chương.

Võ Lâm II

Những thay đổi của Ban điều hành về phương diện thể thức tham gia sự kiện tương đối hữu ích cho game thủ. Tuy nhiên, hầu hết game thủ đều mong chờ phần thưởng cho mỗi sự kiện là các vật phẩm có giá trị cao hơn nữa, như Thiên Thạch Linh Thạch, Định Hồn Thiên Thạch hay Lăng Ba Vi Bộ …