Chỉ còn 03 lần đăng ký chuyển server

12-09-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Theo thông báo ở bản tin trước, Bổn Trang sẽ tạm đóng chức năng đăng ký chuyển server từ ngày 05/10 - 26/10/2012. Tính đến thời điểm hiện tại, đồng đạo chỉ còn 03 lần đăng ký vào các ngày 14/09, 21/09 và 28/09/2012. Do đó, để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu Bang Hội Tinh Anh 8 sắp tới cũng như được hội ngộ cùng các bằng hữu của mình ở máy chủ khác, quý đồng đạo hãy nhanh tay đăng ký chuyển server trong 03 lần này.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Các thông tin liên quan đến giải đấu BHTA 8 sẽ sớm được Bổn Trang đăng tải trong các bảng tin kế tiếp, thân mời quý đồng đạo đón theo dõi tại trang chủ VLTK II.

Nay kính báo,