Cho phép chuyển đổi Ngự Long Tướng Quân theo phe

11-09-2012

Trong những ngày qua, thông tin về giải đấu Bang Hội Tinh Anh 8 sắp diễn ra đã làm chấn động cả thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II. Khắp tứ phương, các bậc anh hùng hào kiệt luôn đứng ngồi không yên, ngày đêm ra sức khổ luyện võ nghệ chuẩn bị cho dịp tranh tài lần này.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp quý cao thủ võ lâm dễ dàng thỏa điều kiện tham gia BHTA 8, cũng như mang đến sự hỗ trợ tốt nhất cho hành trình bôn tẩu của tất cả đồng đạo, Bổn Trang quyết định ra mắt chức năng chuyển đổi trang bị Ngự Long Tướng Quân từ Tống sang Liêu và ngược lại kể từ ngày 13/09/2012. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 13/09/2012.
 • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau tại trang chủ.
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ phải đạt các tiêu chuẩn sau mới được sử dụng dòng chọn:
  • Quân hàm Tướng Quân, Nguyên Soái.
  • Công Trạng phải lớn hơn 250.000 điểm.

NPC liên quan

Hình ảnh Chức năng
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Học trò Thợ rèn Lưu

Tương Dương (176/182)
 • Chuyển đổi trang bị Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân thành Ngự Long Liêu/Tống Tướng Quân.
 • Lưu ý:
  • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi khi chuyển đổi thành công.
  • Trang bị nhận được có mức cường hóa +13.
  • Tỷ lệ chuyển đổi thành công là 100%.

Công thức chuyển đổi trang bị

Công thứcNhận được
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Khôi (bộ 3) + 13
 • 01 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
01 Ngự Long Liêu/Tống Tướng Khôi (bộ 3) + 13
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Bào (bộ 3) + 13
 • 01 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
01 Ngự Long Liêu/Tống Tướng Bào (bộ 3) + 13
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Trang (bộ 3) + 13
 • 01 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
01 Ngự Long Liêu/Tống Tướng Trang (bộ 3) + 13
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Kỳ (bộ 3)
 • 01 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
01 Ngự Long Liêu/Tống Tướng Kỳ (bộ 3)
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Phù (bộ 3)
 • 01 Cửu Thiên Vô Cực Đơn
01 Ngự Long Liêu/Tống Tướng Phù (bộ 3)

Nay Bổn Trang xin thông báo đến toàn thể quý đồng đạo nắm rõ để kịp thời chuẩn bị hành trang cần thiết cho quá trình tham gia giải đấu BHTA 8 sắp tới.